Informatie conform § 5 van de Duitse telemediawet (TMG)

Aluform System GmbH & Co. KG
Dresdener Straße 15
D-02994 Bernsdorf

Vertegenwoordigd door
Directeur:
Friedrich Bergmann

Contact
T +49 35723 99-0
F +49 35723 99-403
info@aluform.de

Handelsregister
Geregistreerd in het handelsregister
bij de rechtbank: Kantongerecht Dresden
Registratienummer: HRA 6878

Omzetbelasting
Btw-nummer conform § 27 a van de Duitse wet op de omzetbelasting:
DE256172302

Beherend en persoonlijk aansprakelijke vennoot:
Aluform Verwaltungs GmbH, 
Kantongerecht Dresden, HRB 26246,
vertegenwoordigd door haar directeur: Friedrich Bergmann 
Verantwoordelijk voor de content op grond van § 18 lid 2 van het Duitse MStV.
Directeur:
Friedrich Bergmann
Aluform System GmbH & Co. KG
Dresdener Straße 15
D-02994 Bernsdorf

Geschillenbeslechting
De Europese Commissie stelt een platform voor online-geschillenbeslechting beschikbaar: ec.europa.eu/consumers/odr.
Ons e-mailadres vindt u bovenaan in dit impressum.
Wij zijn niet bereid, noch verplicht om deel te nemen aan geschillenbeslechtingsprocedures bij een arbitragecommissie voor consumenten.

Aansprakelijkheid voor content
Als aanbieder van diensten zijn wij conform § 7 lid 1 van het Duitse TMG verantwoordelijk voor eigen content op onze websites volgens de algemene wetgeving. Conform § 8 tot en met 10 van het Duitse TMG zijn wij als aanbieder van diensten echter niet verplicht om doorgegeven of opgeslagen informatie van derden te controleren, of dienaangaande te onderzoeken of sprake is van omstandigheden die wijzen op een illegale activiteit. Dit laat de verplichtingen tot het verwijderen of blokkeren van het gebruik van informatie volgens de algemene wetgeving onverlet. Aansprakelijkheid dienaangaande is echter pas mogelijk vanaf het tijdstip van kennisneming van een concrete schending van wetgeving. Bij kennisneming van een overeenkomstige schending van wetgeving wordt de desbetreffende content onmiddellijk door ons verwijderd.

Aansprakelijkheid voor links
Ons aanbod bevat links naar externe websites van derden, op de content waarvan wij geen invloed hebben. Om deze reden aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid voor deze externe content. Voor de content van de gelinkte websites is altijd de aanbieder of exploitant van de desbetreffende website verantwoordelijk. Ten tijde van het plaatsen van de links is gecontroleerd of op de gelinkte websites mogelijkerwijs sprake is van schending van wetgeving. Op dat moment is geen illegale content vastgesteld. Een permanente inhoudelijke controle van de gelinkte websites kan zonder concrete aanwijzingen dat sprake is van schending van wetgeving redelijkerwijs niet van ons worden gevergd. Bij kennisneming van een overeenkomstige schending van wetgeving worden de desbetreffende links onmiddellijk door ons verwijderd.

Auteursrecht
Op de door de exploitanten van de websites samengestelde content en de werken op deze websites is het Duitse auteursrecht van toepassing. Vermenigvuldiging, bewerking, verspreiding en iedere vorm van gebruik buiten de grenzen van het auteursrecht zijn uitsluitend toegestaan met schriftelijke toestemming van de desbetreffende auteur c.q. samensteller. Downloads en kopieën van deze website zijn uitsluitend toegestaan voor particulier, niet-commercieel gebruik.

Voor zover de content op deze website niet is samengesteld door de exploitant, zijn de auteursrechten van de desbetreffende derden in acht genomen. Met name wordt dergelijke content van derden overeenkomstig aangeduid. Mocht u desondanks een schending van het auteursrecht vaststellen, dan verzoeken wij u dit aan ons te melden. Bij kennisneming van een schending van wetgeving wordt de desbetreffende content onmiddellijk door ons verwijderd.
 

Aluform Profi Chat